Kedvezményezett

CENTRUM AUTO Kereskedelmi és Szolgáltató
Korlátolt Felelősségű Társaság, mint Kedvezményezett
Székhely: 8600 Siófok, Koch Róbert utca 20.A. IV. em. 13.
Cégjegyzékszám/vállalkozói igazolvány száma: 14-09-315032
Adószám/adóazonosító jel: 25463239-2-14

Villamos energiafelhasználás kiváltása saját termeléssel

A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott „Villamos energiafelhasználás kiváltása saját termeléssel a Centrum Autó Kft.-nél Siófokon ” című, GINOP-4.1.3-19-2020-01817 jelű támogatási kérelmét Gazdaságfejlesztési Programok Irányító Hatóságának vezetője 3.000.000 Ft azaz hárommillió Forint összegű támogatásra érdemesnek ítélte.

Projekt azonosító száma és a tervezett befejezési dátuma: GINOP-4.1.3-19-2020-01817, 2020.12.31.

A Támogatás intenzitása: 100 %

A Kedvezményezett által a Projektben vállalt műszaki-szakmai tartalom: Telepítendő napelemes rendszer névleges teljesítményé: 15KW

Gyakornoki program megvalósítása

A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott „Gyakornoki program megvalósítása a Centrum Autó Kft-nél” című, GINOP-5.2.4-19-2019-00080 jelű támogatási kérelmét Gazdaságfejlesztési Programok Irányító Hatóságának vezetője 5.153.400 Ft azaz ötmillió-százötvenháromezer-négyszáz Forint összegű támogatásra érdemesnek ítélte.

Projekt azonosító száma és a tervezett befejezési dátuma: GINOP-5.2.4-19-2019-00080, 2020.08.19.

A Támogatás intenzitása: 100 %

A Kedvezményezett által a Projektben vállalt műszaki-szakmai tartalom:
A projekt keretében 2 fő, 25 év alatti OKJ szakképzettséggel rendelkező, az Ifjúsági Garancia rendszerben regisztrált gyakornok felvételére kerül sor. A munkavégzéséhez elengedhetetlen eszközök beszerzése is megtörténik. 1 fő vállalati kapcsolattartó szakember segíti a projekt során a gyakornokok szakmai és munkahelyi beilleszkedését, feladataik ellátását, a
gyakorlat megszerzését.